معرفى كارگزينى هيات علمى PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۲۰

اداره كارگزينى هيات علمى يكى از اداراتى است كه در حوزه معاونت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى بشرح ذيل عهده دار و وظايفى مى باشد كه اهم آنها عبارت از :

1- جذب و استخدام هيات علمى

2- بورسيه دانشجويان دوره دكترى تخصصى

3- طرح خدمت مشمولان متخصص در مقطع دكترا

4- ارتقاء اعضاء هيات علمى تمام وقت و نيمه وقت

5- تبديل وضعيت و ترفيعات

6- جذب نيروهاى حق التدريس

7- تشكيل پرونده گزينش اوليه اساتيد حق التدريس

8- ارسال پرونده اساتيدحق التدريس جهت تائيد صلاحيت علمى

9- انجام كليه مكاتبات و امور مربوط به اعضاء هيات علمى حق التدريس و كارشناسان آموزشى .

دانشگاه آزاد اسلامى - واحد مشهد در حال حاضر داراى 393 نفر هيات علمى تمام وقت و 82 نفر نيمه وقت و 750 نفر حق‌التدريس مى باشند. اين دانشگاه از بدو تاسيس تا كنون بيش از 120 نفر را در مقطع دكترا در رشته هاى مختلف بورسيه نموده است.